Zkáza Černobylu

26. 2. 2023          Brno          Nestescape          


Na radiaci způsobenou havárií v Černobylu umřelo dost lidí a tak jsme se snažili v řízené simulaci historii trošku změnit. Hra má lineární spád a je u ní myslet na to, aby někdo byl stále ve velíně a kontroloval stav radiace, což může také trošku narušovat plynulost hry, neboť při vysoké radiaci jste nuceni opouštět místnost, ve které převážně úkoly řešíte. I tak se dá říct, že má tato hra originální pojetí díky postupně zadávaným úkolům skrze nahrávky a také díky zadávání řešení formou kódů skrze numerickou klávesnici ve velíně.Návrat na seznam místností